Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Data publikacji (aktualizacji): 18.11.2016
Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisów wikimail.space, www.wikirose.pl oraz prostotlumacze.xyz przez Marcin Giżycki, zamieszkały w Kętach (32-650), ul. Słonecznej 10g
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Administrator – Marcin Giżycki, zamieszkały / zamieszkała w Kętach (32-650), ul. Słonecznej 10g
2) Serwisy : blog działający pod adresem http://wikirose.pl, system mailingowy https://wikimail.space, blog http://prostotlumacze.xyz
3) Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Blogu.
§ 2
Dane osobowe
1. Z poziomu Serwisu Użytkownik może zapisać się na newsletter prowadzony przez Administratora. W tym celu, musi wypełnić formularz zapisu na newsletter, podając swoje dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail oraz pobierany automatycznie adres IP
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) jest Administrator.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu przesyłania mu newsletteru.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
1) wglądu do swoich danych osobowych,
2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
§ 3
Pliki cookies i kody facebooka
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach Blogu, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Blogu.
3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Blogu przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Jeśli użytkownik posiada konto na facebooku, może również otrzymywać spersonalizowane reklamy ponieważ używamy narzędzi oferowanych przez tą firmę aby personalizować reklamy.
6. Informujemy, że:
(a) strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i kierowania reklam;
(b) zmieniając opcje w przeglądarce możesz zablokować tworzenie ciasteczek, wylogowując się z facebooka możesz zablokować kod facebooka;
(c) mechanizm umożliwiający użytkownikom dokonanie wyboru znajduje się na stronie www.aboutads.info/choices . Więcej na temat plików cookie (ciasteczek) można przeczytać na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl . Więcej informacji na temat kodów facebooka znajdziesz na stronie https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego czytelnika i użytkownika blogów, serwisów oraz newsletterów należących do mnie obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników naszych serwisów i newsletterów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować list oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przeze nas.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Wysyłane przez nas newslettery powstały po to aby pomagać czytelnikom zrozumieć zalety zdrowego stylu życia oraz rozwoju osobistego i zarządzania własnymi finansami. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co zawarte jest w treści maili. Informacje i porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Jeśli porady dotyczą zdrowia, powinny być one konsultowane z dobrym lekarzem, który ma doświadczenie i praktycznie potrafi doradzić w danym temacie.

Zawarte na naszych mailach informacje zawsze zgadzają się z naszą opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z tym co my uważamy za słuszne.

Nie biorę na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Serwisy przeze nas stworzone mają jedynie pomóc w wyrobieniu Twojej własnej opinii w danym temacie. Zamieszczane artykuły mają charakter wyłącznie publicystyczny.

Nasz system newslettera hostowany i zabezpieczany jest przez zenbox.pl

W przypadku pytań proszę kontaktować się pod adresem marcin@wikirose.pl